Case studies - 28 kwietnia 2023

Analiza polskiego rynku fotowoltaiki dla firmy CORAB

Dla firmy CORAB S.A., wiodącego polskiego producenta systemów fotowoltaicznych oraz dystrybutora urządzeń, opracowaliśmy analizę rynku fotowoltaiki w Polsce z odniesieniem do rynku europejskiego. W projekcie przedstawiliśmy wielkość i strukturę analizowanego rynku wraz z opisem dynamiki zmian w poszczególnych jego segmentach.

Cele projektu

Celem głównym było opisanie aktualnej sytuacji na dynamicznie rozwijającym się rynku fotowoltaiki w Polsce oraz przedstawienie prognoz na najbliższe lata.

 

Celem szczegółowym analizy było natomiast określenie wielkości rynku fotowoltaiki w Polsce, zarówno pod względem mocy zainstalowanych instalacji, jak i wartości nominalnej oraz przedstawienie głównych podmiotów działających na rynku.

 

Drugim istotnym obszarem analizy było przedstawienie rynku fotowoltaiki w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz trendów, które obecnie można zaobserwować.

 

Trzecim obszarem analizy było przygotowanie prognoz dla rynku fotowoltaiki w Polsce na lata 2022-2027.

Szczegóły projektu

Raport powstał na podstawie analizy materiałów pochodzących z wielu źródeł:

 

  • danych pozyskanych z instytucji publicznych (m.in. GUS, URE, MRiT, NFOŚiGW) i stowarzyszeń branżowych (PTPiRE, CiRE, IEO, SBF Polska PV),
  • raportów i wewnętrznych hurtowni danych firmy PMR,  
  • raportów finansowych firm działających w branży fotowoltaicznej.

Analizy danych zastanych zostały uzupełnione o wnioski z wywiadów pogłębionych z ekspertami na rynku fotowoltaiki (producenci, dystrybutorzy, instalatorzy, członkowie stowarzyszeń branżowych).

 

Prognozy rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce na lata 2022-2027 przygotowane zostały z zastosowaniem modelowania ekonometrycznego przez Dział Prognoz i Ekonometrii PMR, w podziale na segmenty oraz z uwzględnieniem kluczowych czynników wpływających na sytuację na tym rynku.

Rezultaty projektu

Raport badawczy przedstawia wielkość i strukturę rynku fotowoltaiki w Polsce wraz z opisem dynamiki zmian w poszczególnych segmentach rynku. Przedstawia obecną sytuację branży fotowoltaicznej w Polsce oraz prognozy wzrostu i kierunki rozwoju na najbliższe lata.

 

 

GŁÓWNE ELEMENTY RAPORTU:

 

  • wielkość, struktura i dynamika rynku fotowoltaiki w Polsce,
  • liderzy na rynku fotowoltaiki w Polsce,
  • uwarunkowania prawne wpływające na rynek fotowoltaiki w Polsce i UE,
  • prognozy dla rynku fotowoltaiki w Polsce na lata 2022-2027,
  • trendy i obszary rozwoju dla fotowoltaiki.
Opinia od klienta
Firma Corab S.A. zleciła firmie PMR przygotowanie analiz dotyczących rynku pomp ciepła oraz rynku fotowoltaiki. Raporty wykorzystano przy pracach nad działaniami prorozwojowymi spółki na najbliższe lata w sektorze odnawialnych źródeł energii.
Firma PMR wykazała się profesjonalizmem oraz indywidualnym podejściem. Dzięki bardzo dobremu kontaktowi ze strony specjalistów PMR oraz ich bogatej wiedzy i doświadczeniu prace nad raportem przebiegały terminowo i bez zastrzeżeń.
Polecamy współpracę z firmą PMR jako rzetelnym wykonawcą, każdemu kto oczekuje najwyższej jakości usług oraz wiarygodnych i profesjonalnych analiz.
W przypadku przeprowadzenia kolejnych badań oraz aktualizacji już opracowanych dokumentów z pewnością będziemy korzystać również z usług PMR.
Przemysław Brzywcy
Dyrektor Pionu Segmentu Biznesowego CORAB S.A.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director