Case studies - 26 października 2022

Analiza polskiego rynku DIY wraz z prognozami rozwoju

Dla globalnej sieci sklepów DIY opracowaliśmy analizę rynku produktów wykończeniowo-budowlanych w Polsce. W ramach projektu m.in. obliczyliśmy wartość rynku i przygotowaliśmy 3-letnią prognozę rozwoju dla rynku DIY w Polsce.

Cele projektu

Dla jednej z czołowych sieci DIY działających na rynku polskim przygotowaliśmy analizę rynku produktów remontowo-wykończeniowych, która wsparła klienta w planowaniu strategicznym przyszłych kierunków rozwoju. 

 

Badanie miało na celu:

  • określenie perspektyw rozwoju dla rynku DIY,
  • zidentyfikowanie najbardziej perspektywicznych kanałów dystrybucji i segmentów produktowych,
  • monitoring konkurencji.
Szczegóły projektu

Na bazie panelu 220 czołowych graczy rynkowych, analitycy i specjaliści w dziedzinie modelowania ekonometrycznego PMR zbudowali model rynku DIY w Polsce.

 

Model objął 9 kanałów dystrybucji zdefiniowanych przez klienta:

 

  1. Duże sieci DIY
  2. Niezależne sklepy
  3. Hurtownie
  4. Składy budowlane
  5. Sieci meblowe i wyposażenia wnętrz
  6. Sieci specjalistyczne
  7. Sklepy spożywcze
  8. Dyskonty niespożywcze
  9. Sprzedaż internetowa

W przypadku firm działających w segmencie omnichannel, dokonaliśmy podziału sprzedaży na stacjonarną i internetową, wykorzystując skonstruowane przez PMR algorytmy uwzględniające m.in. liczbę odsłon poszczególnych witryn oraz wyniki badań konsumenckich dotyczących popularności poszczególnych e-sklepów.

 

Na podstawie analizy oferty poszczególnych graczy dokonaliśmy również segmentacji produktowej każdego gracza w podziale na 19 głównych kategorii produktowych. Podczas analizy ofert graczy rynkowych wykorzystano metody:

 

  • store check (opiera się na wizycie badacza w wybranych sklepach i polega m.in. na spisie sprzedawanych towarów. Metoda ta służy głównie do określenia udziałów poszczególnych marek produktów oraz ustalenia średnich cen produktów),
  • web scraping (masowa analiza zawartości stron WWW graczy rynkowych).

Przez połączenie procesu modelowania ekonometrycznego, przeprowadzonego przez wyspecjalizowany w tym zakresie zespół, z wiedzą branżową naszych analityków rynku, przygotowaliśmy również 3-letnie prognozy rozwoju dla rynku produktów remontowo-wykończeniowych oraz głównych kanałów dystrybucji i segmentów produktowych.

 

Po zidentyfikowaniu kluczowych czynników determinujących sytuację na rynku oraz w jego poszczególnych kanałach i segmentach opracowaliśmy szeroki zestaw danych reprezentujących te informacje. Następnie wykorzystaliśmy go do obliczania modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem regresji wielorakiej (metoda najmniejszych kwadratów) oraz wybraliśmy najlepsze z nich pod względem jakości statystycznej i zgodności z wiedzą rynkową.

 

 
Rezultaty projektu

Klient otrzymał macierzowy model rynku w pliku xls, zawierający wartość rynku produktów remontowo-budowlanych w podziale na kanały dystrybucji i segmenty produktowe w latach 2017-2021 oraz prognozy rozwoju na lata 2022-2024. Forma modelu umożliwia samodzielną pracę klienta na danych, w tym automatyczne przeliczenia po modyfikacji założonych parametrów oraz generowanie dodatkowych zestawień.

 

Przygotowaliśmy również obszerny raport w formie prezentacji, który poza analizą kluczowych danych z modelu umożliwia klientowi poznanie głównych czynników wpływających na rynek produktów remontowo-wykończeniowych, takich jak sytuacja makroekonomiczna, sytuacja na rynku mieszkaniowym i wojna w Ukrainie. Raport przedstawia również dokładną analizę największych graczy na polskim rynku produktów remontowo-budowlanych.

 

 

Dane o aktualnej sytuacji polskiego rynku DIY mogą Państwo znaleźć w raporcie PMR:

 

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2023.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028.

 

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director