Case studies - 7 czerwca 2019

Analiza otoczenia konkurencyjnego i szans rozwoju na rynku kosmetycznym w Białorusi

Klient, będący liderem na rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej, zlecił PMR przeprowadzenie analizy otoczenia konkurencyjnego na białoruskim rynku kosmetyków.

Cele projektu

Rezultaty analizy miały wesprzeć klienta w optymalizacji aktualnej strategii sprzedaży. Analiza konkurencji i szans rozwoju na rynku, miała także stanowić solidną bazę dla opracowania nowej strategii rozwoju na najbliższe lata.

Szczegóły projektu

Przeprowadzona przez PMR analiza otoczenia konkurencyjnego, zawierała kompletną i najbardziej aktualną wiedzę na temat głównych graczy na rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej na Białorusi.

 

Przede wszystkim, w ramach projektu przygotowano analizę benchmarkową oferty produktowej głównych konkurentów. Przeanallizowano także modele dystrybucji i marketingu konkurencji. Przygotowane profile firm dostarczyły wiedzy na temat zasięgu działania dystrybutorów i zasad współpracy z siecią sprzedaży bezpośredniej.

 

Zebrano także informacje dotyczące docelowej grupy klientów oraz najlepiej sprzedających się produktów na białoruskim rynku.

Rezultaty projektu

Badanie dostarczyło klientowi wiedzy przydatnej do podjęcia dalszych decyzji biznesowych dotyczących rozwoju oferty produktowej. Analiza otoczenia konkurencyjnego pozwoliła także zoptymalizować strategię sprzedaży na tym rynku. Dodatkowo klient uzyskał pełniejsze zrozumienie modeli działania konkurencji, najnowszych trendów na analizowanym rynku. Pozwoli to na lepsze pozycjonowanie marki na rynku.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director