Rynek rolno-spożywczy

Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, szybki rozwój, rozbudowana struktura branżowa i zainteresowanie inwestorów to obszary niezwykle istotne w branży rolno-spożywczej. Wiemy, jak poruszać się w tym gąszczu informacji. Potrafimy obiektywnie przeanalizować sytuację rynkową, a następnie opracować praktyczne i skuteczne rekomendacje. W rezultacie zapewniamy naszym klientom długotrwałe korzyści i poprawę ich pozycji rynkowej.

Dobrze znamy rynek rolno-spożywczy

Pracowaliśmy dla kluczowych światowych, europejskich i lokalnych graczy na rynku rolno-spożywczym. Doradzaliśmy firmom w branżach spożywczych, takich jak produkcja cukru, zbóż, mleka, mięsa, warzyw czy owoców. Wspieraliśmy również producentów maszyn rolniczych, twórców oprogramowania do zarządzania stadem czy producentów nawozów i środków ochrony roślin. Działamy w branży dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego, a także na rzecz firm z sektora transportu i logistyki. Dobrze znamy więc drogę każdego produktu – z pola do konsumenta.

Badamy rynek, analizujemy dane i opracowujemy strategie

Oto przykładowe projekty badawcze i doradcze, które prowadzimy na rynku rolno-spożywczym:

  • Przygotowujemy analizy branżowe. Przeprowadzamy audyty 360 stopni dla rynków, produktów i usług.
  • Mierzymy potencjał rynku. Badamy wpływ różnych czynników na dynamikę rozwoju poszczególnych sektorów, w ujęciu krótko- i długoterminowym.
  • Pomagamy firmom wejść na nowe rynki, a także wprowadzić nowy produkt lub usługę. Wspieramy producentów i dystrybutorów.
  • Badamy pozycję konkurencyjną firm. Opracowujemy strategie i plany działań zapewniające poprawę wyników ekonomicznych i udziałów w rynku.
  • Testujemy koncepty, produkty i komunikację marketingową: ceny, opakowania, reklamy itp.
  • Badamy zachowania i postawy konsumentów. Realizujemy badania wśród klientów indywidualnych, a także biznesowych, w tym rolników.
  • Przygotowujemy segmentacje rynków. Pomagamy zdefiniować grupę docelową oraz skuteczne drogi dotarcia do klientów.
  • Analizujemy route-to-market. Na podstawie rzetelnych danych proponujemy strategie sprzedażowe i marketingowe.
  • Analizujemy kanały dystrybucji. Wskazujemy optymalne rozwiązania, biorąc pod uwagę potencjał sprzedażowy poszczególnych kanałów. Pomagamy znaleźć dystrybutora i wynegocjować z nim korzystne warunki współpracy.

Napisz do nas

Case study

Nasze inne branże

Przewiń do góry