Rynek medyczny i farmaceutyczny

Dane PMR wspierają kluczowych graczy na rynku farmaceutycznym i ochrony zdrowia w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu skutecznych strategii rynkowych, dostosowanych do ich specyficznych potrzeb biznesowych.

Od ponad 20 lat PMR dostarcza kompleksowe opracowania dotyczące rynku opieki zdrowotnej, sprzętu medycznego oraz farmaceutycznego w Polsce oraz krajach regionu CEE i CIS. Wyniki naszych analiz sektora oferujemy naszym klientom w postaci cyklicznych raportów branżowych, raportów dedykowanych, będących poszerzeniem lub uszczegółowieniem publikacji standardowych, a także newsletterów, baz danych i statystyk.

Nasze usługi doradcze ułatwiają podejmowanie strategicznych decyzji, a rekomendowane rozwiązania prowadzą do poprawy rentowności, wyższych efektów sprzedażowych oraz rozwoju firm naszych klientów. PMR regularnie prowadzi badania i analizy rynku, a także ma na koncie wiele projektów w zakresie optymalizacji procesów biznesowych. Doradzamy klientom, jak przygotować się na nowe wyzwania związane z globalizacją, cyfryzacją, zmianą zachowań konsumenckich. Pomagamy wytyczyć właściwy kierunek rozwoju ich przedsiębiorstw. Oferowane usługi możemy skroić odpowiednio do wymogów każdego rynku i klienta.

Nasi analitycy przygotowują wnikliwe analizy life science, w szczególności sektora opieki zdrowotnej: publicznej i niepublicznej, ambulatoryjnej i szpitalnej, w sferze diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, itp. Specjalizujemy się również w analizie rynku sprzętu medycznego, zarówno w segmencie publicznym, jak i prywatnym. Kolejnym ważnym obszarem analiz jest rynek leków: nasze badania dotyczą leków na receptę, bez recepty, biologicznych, jak i parafarmaceutyków, np. suplementów diety i dermokosmetyków. Pokrywamy badaniem wszystkie kanały dystrybucji: apteczny, szpitalny, pozaapteczny stacjonarny i internetowy (apteki i sklepy internetowe).

W przypadku każdego rynku prezentujemy pełne wymiarowanie wartości i dynamiki, zarówno dane historyczne, jak i prognozy krótko- (1-2 lata) i długoterminowe (5 lat). Modele prognostyczne opracowuje zespół ekonometryków PMR we współpracy z analitykami branżowymi, którzy doskonale znają specyfikę i realia danego rynku.

Analizy obejmują podział rynku według segmentów, jak również pod względem wydatków ponoszonych przez odbiorców końcowych. Od strony popytu autorskie, cykliczne badania, przede wszystkim przedsiębiorstw (B2B), ale również gospodarstw domowych (B2C), są kluczowym elementem raportów i analiz PMR. Pokazują m.in. zróżnicowanie penetracji poszczególnych rozwiązań, budżetów i stopień ich wykorzystania przez przedsiębiorstwa różnej wielkości, działające w obrębie poszczególnych sektorów gospodarki. Jest to wyznacznik atrakcyjności branż.

Szczególną wagę przykładamy również do analizy strony podażowej, czyli dostawców, których mapujemy zarówno pod względem uzyskiwanych przychodów i danych finansowych, jak również kluczowych KPI operacyjnych, oferty rynkowej, rodzajów klientów, najważniejszych wydarzeń i planowanych inwestycji. W uzupełnieniu do analiz strony podażowej, jak i popytowej badanych rynków, nasze projekty uwzględniają również rankingi i udziały najlepiej sprzedających się produktów i graczy rynkowych, jak również szczegółowe profile liderów. Nierzadko uzyskiwane dane są wynikiem bezpośrednich rozmów i spotkań z uczestnikami rynku. Istotną przewagą PMR jest także wieloletnia relacja z graczami na rynku oraz uczestnictwo w projektach ekspertów w danej dziedzinie, co pozwala na uzyskanie unikalnych informacji.

Raporty i analizy PMR wspomagają m.in.:

  • wprowadzanie na rynek nowych produktów,
  • rozwój istniejących produktów na nowych rynkach,
  • dokonywanie inwestycji, fuzji i przejęć,
  • planowanie sprzedaży i rozwoju biznesu.

Są one też niezbędnym elementem projektów realizowanych w ramach dofinansowania z UE lub przez inwestorów finansowych. Celem raportów jest ocena atrakcyjności rynku i prognoz rozwoju oraz opracowanie optymalnego sposobu funkcjonowania w danej branży. Cennym źródłem wiedzy jest też portfolio i profile graczy działających w określonym segmencie. W tym przypadku raport jest perfekcyjnym narzędziem dla naszych klientów i ich doradców, skracającym czas i pozwalającym stworzyć krótką listę potencjalnych partnerów, którzy będą zaproszeni do złożenia oferty i dalszych negocjacji.

PMR jest niezawodnym partnerem biznesowym oraz dostawcą analiz i badań rynkowych z portfolio ponad 5000 zrealizowanych projektów. Wśród naszych klientów znajduje się wiele firm z listy Fortune 500, a także innych międzynarodowych graczy. Nasi analitycy, badacze i konsultanci sprawdzili się, zapewniając wsparcie w procesach podejmowania decyzji biznesowych, których celem jest wzmocnienie pozycji na rynku, identyfikacja przewagi konkurencyjnej oraz zwiększenie rentowności inwestycji.

Analizowane przez nas rynki intensywnie się rozwijają i przyciągają wielu znaczących graczy, np. wykonawców, deweloperów, producentów, instytucje finansowe. 

Zapraszamy do współpracy!

Napisz do nas

Case study

Nasze inne branże

Przewiń do góry