Region CEE i kraje bałtyckie

Dzięki dogłębnym analizom PMR, klienci mogą uzyskać pełny obraz rynku nie tylko w Polsce, ale także w regionie CEE i krajach bałtyckich.

Od ponad 20 lat monitorujemy i analizujemy rynek w sektorach RETAIL & FMCG, PHARMA & HEALTHCARE, CONSTRUCTION oraz ICT. Oferujemy rzetelne, pogłębione informacje na temat wartości i tempa wzrostu rynku, strategii kluczowych graczy, najważniejszych planowanych projektów/inwestycji, a także szczegółowe analizy każdego segmentu rynku.

Dzięki bliskiemu sąsiedztwu i rozbudowanej sieci lokalnych partnerów, PMR znajduje się w samym sercu wydarzeń gospodarczych i biznesowych, zapewniając swoim klientom natychmiastowy dostęp do zaufanych źródeł informacji z pierwszej ręki.

Wyniki naszych analiz dostarczamy naszym klientom w postaci cyklicznych standardowych raportów branżowych, raportów dedykowanych, będących poszerzeniem lub uszczegółowieniem publikacji standardowych, jak również miesięczników, newsletterów, baz danych i statystyk.

Analizy przygotowywane są w oparciu o autorską, spójną metodologię, która dostarcza usystematyzowane dane rynkowe wraz z interpretacjami ekspertów PMR. W przypadku każdego rynku prezentujemy pełne wymiarowanie wartości i dynamiki, zarówno dane historyczne, jak i prognozy krótko- (1-2 lata) i długoterminowe (5 lat). Modele prognostyczne opracowuje zespół ekonometryków PMR we współpracy z analitykami branżowymi, którzy doskonale znają specyfikę i realia danego rynku.

Analizy obejmują podział rynku według segmentów, jak również pod względem wydatków ponoszonych przez odbiorców końcowych. Od strony popytu autorskie, cykliczne badania, przede wszystkim przedsiębiorstw (B2B), ale również gospodarstw domowych (B2C), są kluczowym elementem raportów i analiz PMR. Pokazują m.in. zróżnicowanie penetracji poszczególnych rozwiązań, budżetów i stopnia ich wykorzystania przez przedsiębiorstwa różnej wielkości, działające w obrębie poszczególnych sektorów gospodarki. Jest to wyznacznik atrakcyjności branż.

Szczególną wagę przykładamy również do analizy strony podażowej, czyli dostawców, których mapujemy zarówno pod względem uzyskiwanych przychodów i danych finansowych, jak i kluczowych KPI operacyjnych, oferty rynkowej, rodzajów klientów, najważniejszych wydarzeń i planowanych inwestycji. Nierzadko uzyskiwane dane są wynikiem bezpośrednich rozmów i spotkań z uczestnikami rynku.

Raporty i analizy PMR wspomagają m.in.:

  • wprowadzanie na rynek nowych produktów,
  • rozwój istniejących produktów o nowe rynki,
  • dokonywanie inwestycji, fuzji i przejęć,
  • planowanie sprzedaży i rozwoju biznesu.

Są one też niezbędnym elementem projektów realizowanych w ramach dofinansowania z UE lub przez inwestorów finansowych. Celem raportów jest ocena atrakcyjności rynku i prognoz rozwoju oraz opracowanie optymalnego sposobu funkcjonowania w danej branży. Cennym źródłem wiedzy jest też portfolio i profile graczy działających w określonym segmencie. W tym przypadku raport jest perfekcyjnym narzędziem dla naszych klientów i ich doradców, skracającym czas i pozwalającym stworzyć krótką listę potencjalnych partnerów, którzy będą zaproszeni do złożenia oferty i dalszych negocjacji.

Napisz do nas

Case study

Nasze inne branże

Przewiń do góry