Badanie rynku ubezpieczeń poprzedzające wejście na rynek polski

Wyzwanie:

Stworzenie konkurencyjnej oferty ubezpieczeń

Globalna instytucja z branży finansów i ubezpieczeń postanowiła wykorzystać potencjał rozwojowy polskiego rynku finansowego i rozpocząć tutaj swoją działalność. By lepiej poznać potrzeby oraz preferencje lokalnych odbiorców, nawiązała współpracę z PMR Consulting & Research. Zleciła nam badanie rynku ubezpieczeń i wytypowanie obszarów cieszących się największym zainteresowaniem klientów.

Rozwiązanie:

Badanie rynku ubezpieczeń i jego kluczowych segmentów

By uzyskać pełen obraz rynku ubezpieczeń w Polsce, zespół PMR zastosował kilka różnych metod badawczych. Kilkanaście zogniskowanych wywiadów grupowych zostało uzupełnionych badaniem typu tajemniczy klient.

Badaniu poddano najważniejsze segmenty rynku usług ubezpieczeniowych:

 • ubezpieczenia dla firm,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ubezpieczenia oszczędnościowe.

Badanie pozwoliło uzyskać odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań, np.:

 • Jaką wiedzą dysponują odbiorcy na temat produktów ubezpieczeniowych?
 • Co motywuje ich do wyboru danego ubezpieczenia?
 • W jaki sposób klienci podejmują decyzję o zakupie ubezpieczenia?
 • Gdzie dokonują zakupu polisy?
 • Jakie są słabe i mocne strony obsługi klienta w firmach konkurencyjnych?

Efekt:

Oferta ubezpieczeń dostosowana do oczekiwań klientów

W wyniku przeprowadzonego przez PMR badania, klient dobrze przygotował się do wejścia na polski rynek ubezpieczeń. Głębsza wiedza o rynku, konkurencji i klientach pozwoliła mu:

 • dostosować swoją ofertę usług ubezpieczeniowych do oczekiwań polskich odbiorców,
 • uwzględnić w ofercie usługi odpowiadające na obecnie niezaspokojone potrzeby,
 • podjąć kroki mające na celu wyprzedzenie działań obecnych na rynku firm,
 • skutecznie konkurować w segmentach charakteryzujących się wysokim potencjałem rozwoju.