Badanie rynku terapii hematologicznych

Wyzwanie:

Jak zwiększyć sprzedaż na rynku terapii hematologicznych?

Do PMR Consulting & Research zgłosiła się – działająca w imieniu dużej firmy farmaceutycznej – międzynarodowa agencja badań ze specjalizacją w sektorze medycznym. Zleciła nam badanie rynku terapii hematologicznych, by odpowiedzieć na kilka pytań stawianych przez producenta leków.

Naszym celem było uzyskanie następujących informacji:

  • w jaki sposób w Polsce są podejmowane decyzje o implementacji danej terapii na poziomie lokalnym i regionalnym,
  • jak postrzegają nowy koncept leku jego docelowi odbiorcy.

Na podstawie uzyskanych informacji koncern farmaceutyczny planował podjąć strategiczne decyzje biznesowe w dwóch obszarach:

  • zwiększenie skuteczności działań sprzedażowych dzięki uwzględnieniu w strategii realiów polskiego systemu opieki zdrowotnej,
  • modyfikacja nowego konceptu leku w taki sposób, by lepiej odpowiadał na potrzeby odbiorców.

 

Rozwiązanie:

Badanie rynku terapii hematologicznych: wywiady z liderami opinii i przedstawicielami krajowego płatnika

W ramach projektu zrealizowaliśmy serię indywidualnych wywiadów pogłębionych. Z liderami opinii rynku oraz przedstawicielami krajowego płatnika omówiliśmy m.in. czynniki decydujące o wyborze danej terapii.

Respondentom zaprezentowaliśmy także nowy koncept produktu i poprosiliśmy ich o opinie. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi opracowaliśmy zestaw najbardziej sugestywnych aspektów oferty oraz tych najmniej skutecznych. Wskazaliśmy ponadto, jakie działania należy przedsięwziąć, by wzmocnić siłę przekazu marketingowego na temat tego leku.

 

Efekt:

Lepsza znajomość rynku jako podstawa strategii rozwoju

Klient otrzymał od PMR Consulting & Research szczegółowe informacje na temat rynku opieki zdrowotnej w Polsce. Posłużył się nimi w celu zwiększenia efektywności działań sprzedażowych i marketingowych.

W raporcie z projektu badacze zamieścili również rekomendacje dotyczące sugerowanych modyfikacji nowego konceptu leku. Okazały się one ważnym elementem podczas tworzenia strategii dalszego rozwoju jednego z kluczowych graczy na rynku farmaceutycznym.