Badanie rynku elektronarzędzi w Polsce

Pracując na zlecenie jednego z największych producentów elektronarzędzi na świecie, PMR Market Experts przeprowadził badanie polskiego rynku elektronarzędzi i akcesoriów do elektronarzędzi. 

Metoda badawcza PMR 

Raport analizujący badanie rynku elektronarzędzi został przygotowany przede wszystkim w oparciu o informacje zgromadzone z użyciem autorskiej metodologii PMR. Wykorzystano także dane zebrane poprzez badanie ilościowe (około 1000 wywiadów telefonicznych CATI z firmami sprzedającymi elektronarzędzia).

Efekt badania rynku elektronarzędzi

Raport zawierał informacje na temat:

 • liczby firm w Polsce sprzedających elektronarzędzia i/lub akcesoria do elektronarzędzi,
 • wielkości wybranych segmentów rynku elektronarzędzi w Polsce,
 • dostępności poszczególnych marek elektronarzędzi w punktach sprzedaży w Polsce,
 • udziałów rynkowych głównych graczy,
 • marek rekomendowanych przez sprzedawców swoim klientom,
 • oraz inne informacje, którymi zainteresowany był klient.

Usługi badawcze PMR

W PMR oferujemy klientom zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Dodatkowo koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:

 • międzynarodowe badania,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • analiza rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR.