Badanie aplikacji mobilnych używanych przez lekarzy

Wyzwanie:

W jaki sposób lekarze korzystają z aplikacji mobilnych?

Dla naszego stałego klienta – międzynarodowej agencji badawczej – zrealizowaliśmy badanie aplikacji mobilnych używanych przez lekarzy różnych specjalizacji. Celem projektu było poznanie:

  • sposobów zdobywania specjalistycznej wiedzy w branży medycznej,
  • zakresu korzystania z aplikacji działających na urządzeniach mobilnych,
  • możliwości używania aplikacji do prowadzenia terapii oraz utrzymywania kontaktów z pacjentami.

 

Rozwiązanie:

Badanie aplikacji mobilnych techniką wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych

Przeprowadziliśmy 200 wywiadów ilościowych techniką CATI. Dzięki temu poznaliśmy opinie przedstawicieli różnych specjalizacji medycznych.

Lekarze pierwszego kontaktu oraz lekarze specjaliści podzielili się z nami swoimi opiniami m.in. na temat:

  • sposobu korzystania z aplikacji medycznych oraz lekarskich,
  • aktywności w społecznościach branżowych,
  • częstotliwości odwiedzania zamkniętych portali medycznych,
  • nastawienia do otrzymywania informacji branżowych bezpośrednio od firm farmaceutycznych,
  • zainteresowania nową ofertą – możliwością komunikowania się z pacjentami oraz prowadzenia leczenia przy użyciu aplikacji mobilnych.

 

Efekt:

Szczegółowa wiedza o preferencjach grupy docelowej

W wyniku przeprowadzonego badania nasz klient zdobył dane na temat stosowania aplikacji mobilnych przez polskich lekarzy. Pogłębiona wiedza o rynku i potencjalnych klientach stała się podstawą podjęcia strategicznych decyzji biznesowych.