Maciej Gazda

 
Head of Forecasting
 

Od wielu lat kieruje zespołem prognozowania i modelowania ekonometrycznego PMR. Specjalizuje się w analizach makroekonomicznych m.in. wielowymiarowych prognozach wpływu czynników makroekonomicznych na poszczególne branże.

Autor prognoz publikowanych w raportach PMR dla kilkunastu branż i krajów oraz indywidualnych prognoz budowanych na zamówienia przedsiębiorstw. Zajmuje się prognozowaniem wybranych trendów i zjawisk od poziomu kraju do poziomu poszczególnych powiatów i miast.

Ekonometryk, na co dzień zajmuje się analizami, nadzoruje tworzone prognozy od strony metodologicznej i zajmuje się rozwojem wykorzystywanych narzędzi statystycznych i informatycznych.