Ekonometryk, na co dzień zajmuje się analizami, nadzoruje tworzone prognozy od strony metodologicznej i zajmuje się rozwojem wykorzystywanych narzędzi statystycznych i informatycznych.

Od wielu lat kieruje zespołem prognozowania i modelowania ekonometrycznego PMR. Specjalizuje się w analizach makroekonomicznych, m.in. wielowymiarowych prognozach wpływu czynników makroekonomicznych na poszczególne branże. Autor prognoz publikowanych w raportach PMR dla kilkunastu branż i krajów oraz indywidualnych prognoz budowanych na zamówienia przedsiębiorstw. Zajmuje się prognozowaniem wybranych trendów i zjawisk od poziomu kraju do poziomu poszczególnych powiatów i miast.
Maciej
Gazda

Head of Forecasting

 

 

 

Ekspert badań rynku z 20 letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w badaniach zachowania klientów B2B oraz konsumentów metodami ilościowymi i jakościowymi.

Socjolog, doktor nauk, na co dzień zajmuje się formułowaniem zakresów problematycznych, nadzorem nad realizacją i koordynacją badań realizowanych na wielu rynkach, analizą danych oraz formułowaniem wniosków i rekomendacji.

Jej praca stanowi podstawę działań marketingowych i sprzedażowych oraz decyzji strategicznych i operacyjnych wielu przedsiębiorstw.
Agnieszka Figiel

Senior Researcher

 

 

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.