Badania rynku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Klient, jeden z wiodących na rynku międzynarodowym dostawców infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zlecił PMR realizację badania rynku. Obejmowało ono systemy rur, studzienek i zbiorników do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (instalacje zewnętrzne) w Polsce.

Cel badania PMR

Głównym założeniem projektu były badania rynku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w sektorze infrastruktury komunalnej oraz transportowej. Klientowi zależało na uzyskaniu informacji o wielkości i kierunkach rozwoju rynku. Przede wszystkim analiza miała uwzględniać udział poszczególnych materiałów wykorzystywanych do produkcji systemów instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

Metoda badania rynku

PMR zrealizował projekt łączący szereg różnych podejść w badaniach rynku. Wykonano:

  • 98 wywiadów z przedstawicielami firm projektujących i wykonujących inwestycje drogowe,
  • 52 wywiady z przedstawicielami biur projektujących sieci wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
  • 18 wywiadów eksperckich ze specjalistami z branży,
  • 7 wywiadów z przedstawicielami  jednostek administracji państwowej, odpowiedzialnych za przygotowanie przetargów na projekty wodno-kanalizacyjne oraz sanitarne.

Dodatkowo przeanalizowano również bazę przetargów publicznych, dane statystyczne GDDKiA, GUS, a także sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Programu Infrastruktura i Środowisko oraz materiały własne PMR. Ponadto w ramach badania rynku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przeprowadzono wywiady z wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces realizacji inwestycji. Pozwoliło to na poznanie perspektywy wszystkich graczy obecnych na rynku i nakreślenie bieżącej sytuacji oraz perspektywy na najbliższe lata.

Efekt analizy PMR

Klient otrzymał kompleksowy raport na temat rynku systemów rur, studzienek i zbiorników do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, obejmujący:

  • szacunkową wartość i wielkość rynku,
  • zestawienie materiałów stosowanych do produkcji elementów sieci w różnych rodzajach projektów,
  • opis programów finansowania rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej ze środków publicznych,
  • kierunki rozwoju rynku i obszary gospodarki, w których realizowane będą inwestycje wykorzystujące systemy wodno-kanalizacyjne.