Archiwum

  20/05/2016
Due diligence na rynku ICT
Naszym klientem był lider z obszaru zarządzania infrastrukturą IT, transmisji danych, kolokacji i hostingu. Planował on przejąć inną firmą z obszaru swojej działalności. Potrzebował wsparcia niezależnego doradcy, który miał ocenić kluczowe parametry potrzebne do podjęcia ważnych decyzji biznesowych oraz przeprowadzenia transakcji. Zespół doświadczonych konsultantów z PMR Consulting & Research podjął się przeprowadzenia tego kompleksowego projektu due diligence […]
  15/04/2016
Doradztwo w procesie przejęcia na rynku usług logistycznych
Jeden z liderów na międzynarodowym rynku usług logistycznych zaangażował nas w charakterze konsultantów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Naszym zadaniem było doradztwo w procesie przejęcia – od analizy rynku, po rekomendacje strategiczne. Cele projektu Kluczowymi elementami usługi i celami projektu było:   oszacowanie potencjału rynku logistycznego na tle całej polskiej gospodarki, zidentyfikowanie największych graczy rynkowych, w […]
  14/04/2016
Test konceptów w branży nabiałowej – produkty mleczne w oczach polskich konsumentów
Jeden z ważnych graczy na europejskim rynku produktów mlecznych chciał wprowadzić na polski rynek serię swoich produktów dla konsumentów cierpiących na nietolerancję laktozy. W ramach przygotowania do wejścia na rynek, zespołowi PMR zlecił test konceptów w branży nabiałowej. Cele projektu Klient chciał poznać i zrozumieć zwyczaje żywieniowe Polaków związane z konsumpcją produktów nabiałowych. Potrzebował oszacować potencjał […]
  14/04/2016
Wejście na rynek usług medycznych w Polsce i strategia wzrostu sprzedaży
Nasz klient – dostawca usług z zakresu opieki zdrowotnej z Europy Zachodniej, z sukcesem działający na polskim rynku – chciał zdywersyfikować swoją działalność w Polsce i poszerzyć ją o nowe rentowne obszary. Rozważał wejście na rynek usług medycznych w Polsce, ale nie orientował się, jakie perspektywy stoją przed tą branżą. Cele projektu Zadaniem zaangażowanych do […]
  14/04/2016
Test kampanii reklamowej sieci sklepów
PMR, przy współpracy z agencją brandingową, przeprowadził badanie marketingowe na zlecenie właściciela sieci sklepów spożywczych. Klient końcowy chciał zwiększyć skuteczność przekazu marketingowego, zlecił nam więc test kampanii reklamowej.  Cele projektu Projekt miał na celu w szczególności:   zbadanie atrakcyjności całej koncepcji i poszczególnych elementów reklam, sprawdzenie poziomu zrozumienia koncepcji przez odbiorców, zidentyfikowanie najmocniejszych i najsłabszych […]
  14/04/2016
Badanie rynku poprzedzające wejście na rynek ciastek
Jeden z największych europejskich producentów ciastek zaangażował PMR Consulting & Research do współpracy w czasie realizacji nowej inwestycji na polskim rynku. Cele projektu Naszym zadaniem było przeprowadzenie klienta przez cały proces, od rozpoznania możliwości biznesowych, po stworzenie strategii zapewniającej skuteczne wejście na rynek ciastek.   W szczególności nasz klient chciał:   uzyskać dogłębną wiedzę na […]
  19/03/2016
Due diligence na rynku chemii budowlanej
Nasz klient – międzynarodowa instytucja finansowa – rozważał możliwość zainwestowania w konkretne przedsiębiorstwo działające w Polsce. Zlecony zespołowi PMR Consulting & Research projekt due diligence na rynku chemii budowlanej miał pomóc w podjęciu decyzji inwestycyjnej. Cele projektu Najistotniejsze w tym projekcie było sprawdzenie, czy możliwy jest zakładany rozwój biznesu w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Kolejnym wyzwaniem […]
  10/03/2016
Badanie jakościowe wśród psychiatrów na temat leczenia ADHD w Polsce
Cele projektu Nasz klient był zainteresowany doświadczeniami polskich lekarzy w zakresie leczenia ADHD. Poprzez badanie jakościowe wśród psychiatrów chciał poznać w szczególności następujące zagadnienia:   obecne sposoby leczenia, najważniejsze trendy, największe wyzwania, które stoją przed specjalistami w zakresie leczenia ADHD, główne bariery i ograniczenia w prowadzeniu pacjentów z ADHD. Szczegóły projektu W ramach badania przeprowadziliśmy […]
  09/03/2016
Badanie konsumenckie na rynku płytek ceramicznych
Cele projektu Nasz klient – jeden z głównych producentów działających w sektorze płytek klinkierowych w Polsce – chciał zaplanować swoją strategię sprzedażową i marketingową na kolejne lata. Zwrócił się do nas z prośbą o badanie konsumenckie na rynku płytek ceramicznych. Chciał w ten sposób zdobyć szereg szczegółowych informacji o klientach – poznać poziom rozpoznawalności swoich […]
  09/03/2016
Doradztwo w procesie przejęcia firmy na rynku FMCG
Cele projektu Naszemu klientowi – jednej z wiodących firm w branży dystrybucji dóbr FMCG w Europie Środkowo-Wschodniej – zaoferowaliśmy doradztwo w procesie przejęcia firmy działającej na rynku polskim. Wykonaliśmy projekt due diligence w odniesieniu do spółki, którą nasz klient zamierzał nabyć. Podpowiedzieliśmy mu, jaką decyzję inwestycyjną najlepiej podjąć, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem i na jakie kolejne […]
  09/03/2016
Test konceptów opakowań artykułów spożywczych
Odświeżenie opakowania produktu to jedno z tych działań marketingowych, które nie może się zakończyć sukcesem bez wysłuchania opinii konsumentów. Mieliśmy już okazję niejednokrotnie obserwować, jak ważną i wrażliwą na błędy aktywnością marketingową – szczególnie w sektorze FMCG i w branży spożywczej – jest rebranding opakowania. Dlatego też, w odpowiedzi na potrzebę naszego klienta, zaproponowaliśmy mu test konceptów […]
  09/03/2016
Segmentacja rynku rolnego z wykorzystaniem metody budowania person
Nasz klient, lider w branży produktów ochrony roślin, wykonał już kiedyś podział swojego rynku na segmenty. Ta segmentacja rynku rolnego służyła mu przez kilka lat, ale ostatnio coraz częściej otrzymywał informacje, że jest niezrozumiała. Pojawiła się więc potrzeba stworzenia dla segmentów definicji bardziej przejrzystych i praktycznych z punktu widzenia codziennych działań marketingowych oraz sprzedażowych. Cele projektu […]
1 13 14 15